ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 18 februarie 2009 (*actualizata*)
privind instituirea pensiei sociale minime garantate
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 23 februarie 2009
Data intrarii in vigoare : 1 aprilie 2009


Forma actualizata valabila la data de : 13 martie 2012
Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 ianuarie 2012 pana la 13 martie 2012

----------------
     *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 1 ianuarie 2012 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre LEGEA nr. 293 din 21 decembrie 2011.

    Continutul acestui act apartine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

    Luand in considerare ca printre obiectivele prioritare stabilite in cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2009-2012 se numara si introducerea pensiei sociale minime ca masura de reducere a saraciei si de imbunatatire a standardului de viata al populatiei,
    avand in vedere ca nivelul unor pensii din sistemul public se situeaza inca sub nivelul veniturilor care sa permita beneficiarilor un trai decent,
    tinand seama de necesitatea de a imbunatati sistemul de protectie sociala in concordanta cu prioritatile nationale, astfel incat sa fie incurajata solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile,
    in scopul de a evita excluderea sociala a unei parti dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezinta o categorie defavorizata de persoane in contextul crizei economice actuale, si pentru asigurarea unui venit minim de subzistenta, avandu-se in vedere situatia economica si sociala din Romania,
    avand in vedere categoria speciala de persoane care face obiectul acestei masuri, constituita din beneficiari ai sistemului public de pensii, ale caror venituri se situeaza sub limita minima, dincolo de care pot interveni marginalizarea sociala si saracia,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 1
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se instituie pensia sociala minima garantata.
    (2) Incepand cu anul 2010, nivelul pensiei sociale minime garantate se stabileste, anual, prin legea bugetului de stat si poate fi doar majorat prin legile de rectificare a bugetului de stat, in raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.
    (3) Pentru anul 2009, nivelul pensiei sociale minime garantate este de 300 lei incepand cu data de 1 aprilie 2009 si de 350 lei incepand cu data de 1 octombrie 2009*).
-------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform art. 38 din LEGEA nr. 293 din 21 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22 decembrie 2011, in anul 2012, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.

    ART. 2
    (1) Beneficiaza de pensia sociala minima garantata pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul in Romania, indiferent de data inscrierii la pensie, daca nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat in plata, se situeaza sub nivelul pensiei sociale minime garantate.
    (2) Pensia sociala minima garantata se determina ca diferenta intre nivelul prevazut la art. 1 si nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat in plata, stabilit in conformitate cu Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Diferenta prevazuta la alin. (2) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
    (4) In cazul pensionarilor care beneficiaza de pensie de urmas, pensia sociala minima garantata, calculata potrivit prevederilor alin. (2), se acorda fiecarui urmas in parte.
    ART. 3
    (1) In situatia persoanelor care beneficiaza, prin cumul, atat de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cat si de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum si de drepturi stabilite si platite de sistemul public de pensii in baza unor legi speciale, la acordarea pensiei sociale minime garantate se are in vedere nivelul cuantumurilor insumate ale tuturor acestor venituri.
    (2) Pensia sociala minima garantata se acorda numai in situatia in care veniturile prevazute la alin. (1), insumate, se situeaza sub nivelul prevazut la art. 1.
    ART. 4
    Drepturile acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta cu titlu de pensie sociala minima garantata se stabilesc si se platesc de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin casele teritoriale de pensii, si se evidentiaza distinct pe talonul de pensie.
    ART. 5
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 6
    (1) Sistemele de asigurari sociale neintegrate sistemului public de pensii vor pune la dispozitia Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale toate informatiile necesare solicitate de aceasta in vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgente.
    (2) Procedura, tipurile de informatii, termenele si modalitatile concrete de comunicare se vor stabili prin protocol incheiat intre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si fiecare dintre sistemele de asigurari sociale neintegrate sistemului public de pensii.
    ART. 7
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare incepand cu luna aprilie 2009.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneaza:
                                ---------------
                               Ministrul muncii,
                        familiei si protectiei sociale,
                                  Marian Sarbu

                        p. Ministrul finantelor publice,
                            Bogdan Alexandru Dragoi,
                                secretar de stat

    Bucuresti, 18 februarie 2009.
    Nr. 6.
                          ------------