SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii aprilie 2014

Nr.crt. Functia detinuta Salariu net-30.04.2014 Alte venituri nete 
1 Expert superior, cl.I 2.605 0
2 Consilier superior, cl.I 2.580 0
3 Inspector asistent, cl.I 1.559 0
4 Referent de spec, superior,cl.II 1.670 0
5 Sef Serviciu 3.450 0
6 Referent superior, cl.III 1.427 0
7 Director Executiv Adjunct 4.158 0
8 Sef Birou, Gradul II 2.668 0
9 Inspector superior, cl.I 2.402 0
10 Referent superior, cl.III 1.419 0
11 Consilier jr.superior, cl.I, 2.188 0
12 Inspector principal,cl.I 1.651 0
13 Consilier superior, cl.I, 2.587 0
14 Inspector superior, cl.I 2.157 0
15 Inspector superior, cl.I 2.149 0
16 Inspector superior, cl.I 2.265 0
17 Consilier asistent, cl.I 1.422 0
18 Inspector asistent, cl.I 1.371 0
19 Consilier asistent, cl.I 1.254 0
20 Referent superior, cl.III 1.427 0
21 Inspector asistent, cl.I 1.185 0
22 Consilier jr.principal, cl.I 1.506 0
23 Sef Serviciu,Gr.II 3.601 0
24 Consilier superior,cl.I 2.308 0
25 Referent superior, cl.III 1.220 0
26 Inspector principal, cl.I 1.678 0
27 Consilier superior,cl.I 2.206 0
28 Sef Serviciu, Gradul II 3.584 0
29 Consilier jr.principal, cl.I 1.515 0
30 Inspector superior, cl.I 1.228 0
31 Referent superior, cl.III 1.110 0
32 Referent superior, cl.III 2.555 0
33 Inspector superior,cl.I 2.146 0
34 Consilier superior, cl.I 2.605 0
35 Inspector asistent,cl.I 1.235 0
36 Expert superior, cl 2.188 0
37 Inspector asistent,cl.I 1.557 0
38 Director  Executiv 4.396 0
39 Inspector superior, cl.I 2.265 0
40 Consilier jr. principal cl.I 1.590 0
41 Inspector asistent,cl.I 1.236 0
42 Director Executiv Adjunct 4.139 0
43 Inspector principal,cl.I 1.566 0
44 Inspector superior,cl.I 2.265 0
45 Consilier asistent, cl.I 1.293 0
46 Referent superior, cl.III 1.288 0
47 Referent superior, cl.III 1.393 0
48 Inspector principal,cl.I 1.884 0
49 Inspector superior, cl.I 2.157 0
50 Referent superior, cl.III 1.427 0
51 Consilier jr.principal, cl.I 1.564 0
52 Consilier jr.superior, cl.I 2.157 0
53 Sef Serviciu, Gradul II 3.014 0
54 Expert asistent, cl. I 1.294 0
55 Consilier asistent, cl.I 1.179 0
56 Referent superior, cl.III 1.427 0
57 Referent superior, cl.III 1.409 0
58 Inspector superior, cl.I 2.140 0
59 Inspector principal, cl.I 1.562 0
60 Inspector superior, cl.I 2.156 0
61 Referent superior, cl.III 1.429 0
62 Sef Serviciu, Gradul II 3.616 0
63 Consilier principal, cl.I 1.640 0
64 Inspector principal, cl.I 1.580 0
65 Inspector principal, cl.I 1.620 0
66 Consilier superior, cl.I 2.351 0
67 Referent superior, cl.III 1.427 0
68 Inspector superior, cl.I 2.265 0
69 Referent superior, cl.III 1.427 0
70 Inspector asistent, cl.I 1.202 0
71 Consilier superior, cl.I 2.389 0
72 Inspector  principal,cl.I 1.557 0
73 Arhivar 1.003 0
74 Asistent medical principal 1.453 0
75 Sofer I 1.546 0
76 Referent tr.II 851 0
77 Medic Primar 2.483 0
78 Medic primar 2.463 0
79 Referent tr.II 883 0
80 Sef Serviciu, Gr.II, 3.178 0
81 Asistent medical principal 1.464 0
82 Medic primar 2.397 0
83 Asistent medical principal 1.506 0