COMUNICAT

Avand in vedere prevederile art. 49 si 50 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 212/16.03.2020;

Din motive de siguranta medicala, legate de prevenirea raspandirii si infectarii cu COVID-19, Casa Judeteana de Pensii Bacau anunta ca incepand cu data de 18.03.2020, pe toata durata starii de urgenta se vor lua urmatoarele masuri:

1. In perioada susmentionata, operatiunea de inregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau prin e-mail, dupa cum urmeaza:

persoanele care indeplinesc conditiile legale de pensionare vor putea solicita inregistrarea telefonica a cererii apeland la numerele de telefon:

                    Bacau: 0234/511366 (tasta 1)                  Onesti: 0234/312.545

                               0234/512279 (tasta 1)

                               0234/515555

Sau pe adresele de e-mail:

                     Bacau: comunicare.cjpbacau@cnpp.ro     Onesti: onesti@cnpp.ro

Ulterior, persoanele vor fi anuntate telefonic/prin e-mail pentru a se prezenta cu documentatia in original (carnetul de munca, adeverintele privind sporurile permanente si conditiile superioare de munca si alte documente prevazute de normele de aplicare a legii) si in copie (actele de stare civila, carnetul de munca, etc) necesare stabilirii drepturilor de pensie, documentatie care va fi depusa in plic sigilat la sediul caselor teritoriale de pensii din raza de domiciliu.

Aceasta procedura este necesara in vederea evitarii expunerii acestui segment de populatie si pentru a-i asigura ca nu isi pierd drepturile de pensie cuvenite.

2. In perioada susmentionata, in situatia copiilor urmasi care implinesc varsta de 16 ani si care nu pot face dovada continuarii studiilor din cauza suspendarii cursurilor scolare, plata pensiei se va face fara a fi necesara prezentarea acestei dovezi, urmand ca adeverinta doveditoare sa fie prezentata in termen de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

 

In functie de evolutia situatiei urmeaza sa fie anuntate si alte decizii.

 

CONDUCEREA CASEI JUDETENE DE PENSII BACAU