Despre noi

Casa Judeteana de Pensii Bacau, a luat fiinta la data de 01.02.2001, prin preluarea de la Directia de Munca si Solidaritate Sociala Bacau a activitatilor de stabilire si plata a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, evidenta contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale si expertiza medicala.
Institutia noastra este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice – CNPP, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si a H.G. nr. 13/08.01.2004 modificata si actualizata la zi, privind statutul CNPAS (in prezent CNPP).
Avand in vedere suprafata mare a judetului, dezvoltarea sa economica si sociala, numarul mare al agentilor economici si al asiguratilor, precum si structura acestora, in subordinea Casei Judetene de Pensii Bacau au fost infiintate Punctul de Lucru Onesti si Punctul de Lucru Moinesti, institutii publice fara personalitate juridica ce functioneaza sub conducerea si controlul CJP Bacau.

Atributii:

•    colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale platite de asigurati in baza contractului de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) din Legea nr.263/2010 si contributiile pentru bilete de tratament balnear, in conditiile legii;
•    urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, altele decat cele administrate de ANAF;
•    iau masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
•    stabilesc si platesc, conform legii, drepturi de pensii, precum si alte drepturi prevazute de legi cu caracter special;
•    aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
•    organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu;
•    asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;
•    asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
•    asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;
•    indeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.