Expertiza medicala

Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.

Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul solicitantului.

Actele necesare încadrării în grad de invaliditate:

• cerere;
• actul de identitate;
• documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinică şi stadiul evolutiv al bolii);
• adeverinţa eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;
• documentul din care să rezulte cauza invalidităţii;
• documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, după caz.

Documentele care atestă cauza invalidităţii sunt, după caz:

• fişa BP2/adeverinţă de confirmare eliberată de direcţia de sănătate publică, în caz de boală profesională;
• FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă, în caz de accident de muncă;
• documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirmă diagnosticul, în caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afecţiunea neoplazică se anexează şi rezultatul examenului histopatologic;
• certificat emis de comisia de expertiză medico-militară, în caz de accident sau boală contractată în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a şcolilor militare.

În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

Decizia medicală de încadrare într-un grad de invaliditate se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere.

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii.

Contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.

Deciziile comisiilor medicale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor depuse pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile necontestate în termen rămân definitive.

Revizuirea medicală

Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:

• menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
• încadrarea în alt grad de invaliditate;
• redobândirea capacităţii de muncă.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.

Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

• prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
• au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;
• au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, prevăzute de lege.

Programe recuperatorii

Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale.

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligației de a urma programele recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.

Cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise de către Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

Cabinetul de expertiza medicala Bacau 1
Dr. Raluca Paun
Asistent medical Raluca Stanciu
Bacau, Bld. I.S. Sturdza nr. 63, tel. 0234/513240
Localitati arondate:
Mun. Bacau – strazile 13 Septembrie, 1 Mai, 22 Decembrie, 6 Martie, Aeroportului, Aprodu Purice, Alunului, Ana Ipatescu, Alexandru cel Bun, Aleea Ateneului, Aleea Visinului, Agudului, V. Alecsandri, Aviatorilor, Austrului, Alexei Tolstoi, Aurel Vlaicu, George Apostu, Aleea Parcului, Arcadie Septilici, Arinilor, Artarului, Alexandru Lapusneanu, Banu Maracine, Barajului, Bicaz, Bucegi, Busila Dimitrie, Bujorilor, Victor Babes, Castanilor, Cantonului, Calugareni, Calea Romanului, Calea Barladului, Calea Moinesti, Calea Moldovei, Cornisa Bistritei, Cremenea, Condorilor, Henri Coanda, Constructorului, Chimiei, Ciresoaiei, Cerbului, Ciprian Porumbescu, Crinului, Copernic, Carpati, Capitan Vasile Merica, Capitan Ioan Boros, Constantin Ene, Constantei, Cronicar Neculce, Crizantemelor, Cezar Uncescu, Crangului, Craitelor, Constantin Platon, Col. Nicolae Draghici, Codrului, Dacia, Ecoului, Electricienilor, Eliberarii, George Enescu, Erou Ciprian Pintea, Erou Ghe.Rusu, Erou Ghe.Nechita, Gheorghe Hociung, Gen. Nicolae Sova, Gen. Dr. Dragomir Badiu, Gen. Grigore Cantili, Gen.Gusa, Fagaras, Frasinului, Fundatura Hasdeu, Garofitei, Iasomiei, Izvoare, Infratirii, Ion Zarnescu, Ion Ghelu Destelnica, Ilarie Voronca, Lacramioarelor, Letea, V.Lupu, St.Luchian, Luminii, Libertatii, Limpedea, Livezilor, Locotenent Victor Bolocan, C.Musat, V. Micle, Marasti, Marasesti, Macilor, Metalurgiei, Magura Casin, Micronului, Militari, Musat Constantin, Narciselor, Neptun, V. Niculescu, Theodor Neculita, Ocolul Nou, Orizontului, Ogorului, Orhideelor, Otelarilor, Pictor Andreescu, Proiectantului, Progresului, Plopilor, Pictor Aman, Panselelor, Pasajul Revolutiei, Petuniilor, Pictor Ion Andreescu, Prunului, Razoare, Republicii, Rozelor, Scanteii, Serei, Salcamilor, Sanzienelor, Secerisului, Serbanesti, Silistei, Stefan cel Mare, Spicului, Spiru Haret, Toporasi, Toamnei, Teiului, Violetelor, Trec. Holtului, Turbinei, Zimbrului, Zorelelor.
Comunele: Beresti-Bistrita, Buhoci, Colonesti, Hemeius, Itesti, Letea Veche, Luizi Calugara, Oncesti, Parincea, Rosiori, Saucesti, Sarata, Stanisesti, Tamasi, Ungureni, Podu Turcului, Glavanesti, Dealu Morii, Huruiesti, Motoseni, Margineni, Blagesti, Gioseni, Ungureni.

Cabinetul de expertiza medicala Bacau 2
Dr. Oana Laptoiu
Asistent medical principal Ramona Preda
Bacau, Bld. I.S. Sturdza nr. 63, tel. 0234/513240
Localitati arondate:
Orasul Buhusi
Mun. Bacau – strazile 8 Martie, 9 Mai, Abatorului, Ardealului, Alecu Russo, Apusului, Avram Iancu, Al. Ghioceilor, Alba Iulia, Al.Golescu, Armoniei, B.P.Hasdeu, Brandusei, Banatului, Bucovinei, Bradului, Bogdan Voievod, N.Blacescu, Bacovia, Banca Nationala, Bucium, Caisilor, Cuza Voda, Caraiman, D.Cantemir, I.Creanga, Ceahlaului, Cimpului, Canalului, Cezar Boliac, Corbului, C.Radu, C.Ngri, Decebal, Dumbravei, Dragos Voda, Dr.Istrate, Depoului, Digu Birnat, Dorului, Dr.Ghe.Marinescu, Erou Hassan, E.Teodoroiu, E.Racovita, Mihai Eminescu, Energiei, Fagului, Florilor, Frunzei, Fundatura Birladului, Fundatura Tecuciului, Fund.Trotus, E.Varga, G.Asache, G.Sincai, G.Cosbuc, G.Lazar, Gloriei, Garii, G.Donici, Ghe.Glod, Gladiolelor, Gr.Tabaacaru, Hatman Berescu, Holtului, I.S.Sturza, Independentei, Iasilor, Iernii, I.Ionescu de la Brad, Ion Luca, Ion Luca Caragiale, Ion Roata, Iosif Cocea, M.Kogalniceanu, Ghe.Vranceanu, L.Patrascanu, Lalelelor, Licurici, Linistei, Log.Tautu, Luceafarului, Liliacului, Lunca Bistritei, Lunei, Lupeni, Milcov, Martir Crisan, Martir Closca, Martir Horia, Maramures, Mioritei, Morii, M.Viteazu, Magnoliilor, Mircea Eliade, Miron Costin, Maior Alex.Velican, Muncii, Muscatelor, Nordului, N.Voda, Nucului, Nalbei, N.Lascar Bogdan, N.Titulescu, Nicu Enea, Nufarului, Oituz, Ozanei, Prieteniei, Primaverii, Prel.Bradului, Vasile Parvan, Paun Pinciu, Popa Sapca, Pacii, Pietei, Piata Revolutiei, Plantelor, Petru Rares, Procopie Strat, Pictor Grigorescu, Poet Carlova, Prutului, Plaiului, Poet Andrei Muresanu, Pomilor, Radu Negru, Razboieni, Romanului, Sucevei, Stadionului, Soimului, Salciei, Silozului, Siretului, Slanicului, Sbl. Adam, Traian, Tineretului, Tipografilor, T.Vladimirescu, Tisei, Trotus, Trandafirilor, Tazlaului, Tecuciului, Traian Vuia, Trec.Gheraiesti, Trec.Islaz, Trec.Tecuciului, Triumfului, Ulmilor, Unirii, Veniamin Costache, Vlahuta, Vulturului, Viilor, Vrancei,Valea Alba, Vadul Bistritei, Vadul Pomilor, V.Roaita, Venus, Viitorului, Vintului, Viorelelor, Viselor, Visinului, Zefirului, Xenopol.
Comunele: Damienesti, Filipeni, Filipesti, Gaiceana, Girleni, Izv.Berheciului, Lipova, Negri, Odobesti, Plopana, Prajesti, Racova, Secuieni, Traian, Vultureni, Rachitoasa, Nicolae Balcescu, Magura.

Cabinetul de expertiza medicala Onesti
Dr. Cristian Ivan
Asistent medical principal Marinela Radu Bulai
Onesti, strada Perchiului nr.1, tel. 0234/510084
Localitati arondate:
Mun. Onesti, Tg.Ocna, Darmanesti, Slanic Moldova
Comunele: Berzunti, Corbasca, Orbeni, Pincesti, Parava, Racaciuni, Sascut, Tatarasti. Urechesti, Cotofanesti, Caiuti, Stefan cel Mare, Gura Vaii, M.Casin, Casin, Bogdanesti, Oituz, Pargaresti, Tg.Trotus, Helegiu, Barsanesti, Livezi, Dofteana, Cleja, Faraoani, Horgesti, Valea Seaca, Buciumi.

Cabinetul de expertiza medicala Moinesti
Dr. Narcis Prisacariu
Asistent medical principal Liliana Trentea
Moinesti, str. Zorilor bl. 17, parter, tel. 0234/362949
Localitati arondate:
Mun. Moinesti, Mun. Comanesti
Comunele: Ghimes Faget, Brusturoasa, Agas, Asau, Zemes, Poduri, Magiresti, Solont, Balcani, Ardeoani, Beresti-Tazlau, Sanduleni, Strugari, Scorteni, Parjol.