Persoane de contact

Director Executiv Tabacaru Simona-Nicoleta
Director Executiv Adjunct Economic Arva Marina
Director Executiv Adjunct la Direcția Stabiliri, Plăți Prestații și Pensii Internaționale Croitor Iuliana
Birou Juridic și Resurse Umane Șef Birou Mătășăl Valerica
Persoana cu atribuții de resurse umane din cadrul BJRU Insp. principal Lipovanu Ionela
Serviciul Stabiliri Prestații și Pensii Internaționale Șef Serviciu (temporar) Băluță Elena-Luminița
Serviciul Plăți Prestații Șef Serviciu (temporar) Bojog Otilia-Elena
Birou Verificări Prestații Șef Birou Gheorghiță Iulia-Georgeta
Serviciul Comunicare și Relații Publice Sef Serviciu Adjudeanu Daniela
Compartiment Informatică Expert superior Gheorghe Dan
PUNCT DE LUCRU ONESTI
Onesti, str. Republicii nr. 43
Ref. Simona Lucaci 0234/312545
PUNCTUL DE LUCRU MOINESTI
Moinesti, Str. Vasile Alecsandri nr.52
Insp. Irina Bujor 0234/362933
Responsabil Legea 544/2001/
Purtător de cuvant
Cons. Alina Dima