ANUNT

Pentru a proteja starea de sanatate a beneficiarilor nostri si pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, prin art.XIX din OUG nr.32/2020, alin.(1) a fost schimbata procedura de depunere a cererii si a documentatiei prevazute de lege pentru achitarea ajutoarelor de deces.

Astfel, cererea-tip si documentele necesare se vor depune doar prin posta sau prin e-mail, cu indicarea unui numar de telefon de contact.

!! Nu se mai solicită documentele originale!!

In funcție de opțiunea solicitantului, plata ajutoarelor de deces se va face:

  • prin mandat postal – la domiciliul solicitantului;
  • in cont bancar – situatie in care cererea va fi insotita de un extras de cont al solicitantului.

Prevederile art.XIX, alin.(1) din OUG nr.32/2020 inceteaza in termen de 60 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

Potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achita unei singure persoane, care dovedeste cu documente ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz:

a)     sotul supravietuitor;

b)     copilul;

c)     parintele;

d)     tutorele;

e)     curatorul;

f)      orice persoana.

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

In intelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:

a)     sotul supravietuitor;

b)     copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial ori cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;

c)     parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

Dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicita ajutorul de deces.

 

Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 257/2011, cu completarile ulterioare;

b) copia certificatului de deces;

c) copia actului de identitate al solicitantului;

d) copia actelor de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

e) copia dovezii/declaratiei pe propria raspundere ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varstă de peste 18 ani;

g) copia adeverintei care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii.

 

SUME RAMASE NEINCASATE DE CATRE PENSIONARUL DECEDAT

Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si/sau dupa caz, drepturi restante de pensie, cuvenite si neincasate pana la deces, se platesc:

–        sotului supravietuitor

–        copiilor

–        parintilor

–        in lipsa acestora, mostenitorilor, in conditiile dreptului comun.

 

Acte necsare in vederea acordarii acestor sume sunt:

–        cerere pentru plata sumelot ramase neincasate de catre pensionarul decedat, potrivit modelului prevazut in anexa nr.9 la HG nr.257/2011;

–        copie certificat deces

–        copie act de identitate al solicitantului

si, in functie de caz:

–        copie certificat de nastere/casatorie a fiicei

–        copie certificat nastere fiu

–        copie certificat de casatorie sot/sotie

–        copie certificat de mostenitor.

 

Casa Judeteana de Pensii Bacau

Serviciul Comunicare si Relatii Publice