PRECIZĂRI

REFERITOARE LA NOI MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ INTRODUSE PRIN

 OUG NR.32/2020

Începând cu luna aprilie 2020 și până la expirarea termenului de 60 de zile de la data încetării stării de urgență, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire asupra drepturilor achitate de casele teritoriale de pensii.

Sunt avute în vedere popririle dispuse în baza titlurilor executorii emise/realizate de către:

  • organul fiscal central, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetului general consolidat;
  • organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetelor locale;
  • casele teritoriale de pensii, în vederea recuperării creanțelor bugetare reprezentând debite provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale pentru care s-a luat măsura recuperării prin reținere/compensare;
  • executorii judecătorești, pentru recuperarea creanțelor comerciale, inclusiv cele aferente contractelor de credit bancar învestite cu formulă executorie.

La data publicării OUG nr.32/2020 prestațiile aferente lunii aprilie a.c. erau deja comunicate la plată, însă trebuie precizat că sumele reținute în luna aprilie vor fi restituite odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, conform prevederilor ART. XVIII, alin.(3) din OUG nr.32/2020.

!! Pentru aplicarea acestei măsuri NU este nevoie de cerere din partea beneficiarilor !!

Subliniem, în acest context, că pe perioada situației de urgență, nu se suspendă popririle înființate în vederea recuperării debitelor din prestații constituite ca urmare a unei infracțiuni, precum și cele reprezentând rente, ori sume datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocații pentru copii, în condițiile Codului de Procedură Civilă.

 

Direcția Comunicare și Relații Publice                                                                      03.04.2020