COMUNICAT

Casa Naţională de Pensii Publice se pregătește pentru reluarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, în condiţii de siguranţă medicală impuse de prevenirea răspândirii COVID – 19.

Persoanele interesate pot depune cererile la casa de pensii în a cărei rază teritorială domiciliază. Pentru evitarea aglomeraţiei la sediile caselor de pensii recomandăm transmiterea cererilor prin poștă sau prin e-mail.

De reținut:

  1. La depunerea cererii pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu mai este obligat să depună copia actului de identitate și talonul de pensie.
  2. Prima serie de tratament disponibilă și unităţile care vor asigura serviciile aferente vor fi anunţate în timp util, prin postarea pe portalul CNPP.
  3. Modelul de cerere poate fi descărcat aici.
  4. Datele de contact ale caselor teritoriale de pensii se regăsesc pe pagina web a acestora.

 

BIROUL DE PRESĂ 11.06.2020