Comunicat

 

Conform O.U.G. nr.103/2017 ajutorul de deces se achita in termen de 3(trei) zile lucratoare de la solicitare cu conditia existentei creditelor bugetare

Astfel, in scopul prevenirii si limitarii imbolnavirii cu noul coronavirus(covid-19), va rugam ca la depunerea actelor pentru plata ajutorului de deces sa atasati copia dupa un extras de cont pe numele solicitantului in vederea efectuarii viramentului .

Preluarea actelor necesare pentru plata ajutorului de deces se va efectua intre orele:

08,30 – 11,30     de luni pana joi
08,30 – 10,30     vineri

 
 Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces in cazul decesului unui pensionar sau al unui membru de familie

–       cerere pentru acordarea ajutorului de deces,potrivit modelului prevazut in anexa nr.11
–       cupon de pensie decedat
–       certificat de deces (copie si original)
–       act de identitate al solicitantului (copie si original )
–       EXTRAS DE CONT PE NUMELE SOLICITANTULUI
–       dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (Ex. factura fiscala, chitante inclusiv declaratie pe propria raspundere – in situatia in care solicitantul este sotul supravetuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau declaratie pe propria raspundere autentificata la notar –  in cazul altor persoane
–       acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, dupa caz (copie si original)
–       actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar, dupa caz (copie si original)
–       adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original)

Va multumim pentru intelegere !

Conducerea