Comunicat

Aducem la cunostinta tuturor persoanelor care au avut infiintate popriri asupra veniturilor din pensie anterior declararii in Romania a starii de urgenta datorita situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronaviruslui SARS-CoV-2 urmatoarele:

In conformitate cu prevederile art.XVIII si XIX din OUG 32/2020 privind modificarea si completarea OUG 30/2020 incepand cu luna aprilie 2020 au fost suspendate sau nu au fost incepute masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, fiscal si comerciale care se aplicau asupra drepturilor lunare platite prin casele teritoriale de pensii.
Masurile de suspendare incetau in termen de 60 de zile de la data incetarii starii de urgenta.
Potrivit dispozitiilor art.IV si VI din OUG 99/2020 executarea silita prin infiintarea popririi creantelor bugetare, in baza titlurilor executorii emise de organul fiscal central, organele fiscal locale si casele teritoriale de pensii raman suspendate sau nu incep pana la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.
Masurile de executare silita, suspendate sau care nu au fost incepute potrivit dispozitiilor art. XVIII din OUG 32/2020 in baza titlurilor executorii emise de catre executorii judecatoresti, pentru recuperarea creantelor comerciale, inclusiv cele aferente contractelor de credit bancar investite cu formula executorie, au fost reluate la expirarea termenului de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta, respectiv cu luna august 2020.

Serviciul Comunicare si Relatii Publice