Noutati introduse prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pentru anul 2021

1. Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 5.380 lei incepand cu data de 12 martie a.c. (data intrarii in vigoare a Legii nr.16/2021).
Mentiune: Pentru perioada 1 ianuarie – 11 martie a.c. se va avea in vedere valoarea de 5.429 lei a castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, aprobata prin Legea nr.6/2020.
Valoarea castigului salarial mediu brut aferenta lunii martie 2021 este:
(5.429 lei x 9 zile/23 zile) + (5.380 lei x 14 zile/23 zile) = 5.399 lei.

2. Conform prevederilor art.16 din Legea nr.16/2021, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:
a) in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.380 lei;
b) in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.690 lei.

Mentiune: noile cuantumuri ale ajutorului de deces de 5.380 lei, respectiv de 2.690 lei, se aplica incepand cu data de 12 martie a.c., data intrarii in vigoare a Legii nr.16/2021.
Pentru perioada 1 ianuarie – 11 martie a.c. se vor avea in vedere cuantumurile ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr.6/2020, respectiv:
a) in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.429 lei;
b) in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.715 lei.

3. In conformitate cu prevederile art.138 si ale art.138^1 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:
o 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale;
o 4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
o 8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
o 21,25% datorata de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor de la angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art.60, pct.5 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mentiune: in cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datoreaza cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite si speciale de munca.
3.1. Conform art.42 alin.1 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.138 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale este inclusa si cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat.
3.1.1. Cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.
3.1.2. Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate de la angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art.60, pct.5 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care datoreaza contributia la fondul de pensii administrate privat, sunt scutite de la plata acestei contributii si in anul 2021.
3.2. Cota de contributie de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au incheiat contract de asigurare sociala este de 25%.

4. In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este 2.300 lei, reprezentand valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 13 ianuarie 2021.

5. Nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr.196/2009, este de 800 lei.

6. In anul 2021, valoarea punctului de pensie se mentine la 1.442 lei, conform art.86 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii.

7. Potrivit art.77 din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie.
In anul 2021, indemnizatia de insotitor se mentine la 1.154 lei.

8. In anul 2021, indicele de corectie prevazut la art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentine la 1,41.

9. Indicele de corectie utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de pensii de catre participantii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care acestia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozitiilor art.151 din Legea nr.411/2004, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale art.96 alin.3 din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:
(25 puncte procentuale – 3,75 puncte procentuale) / 25 puncte procentuale = 0,85000

10. Conform prevederilor HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.300 lei.
Prin exceptie, incepand cu aceeasi data, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.350 lei.
Mentiune: Incepand cu data de 13 ianuarie 2021, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

11. In perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 3.000 lei. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul domeniilor de activitate prevazute la art.60 pct.5 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Potrivit prevederilor art.18 alin.(1) din Legea nr.16/2021, in anul 2021 pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza drepturilor respective.
In conformitate cu dispozitiile art.19 din legea nr.16/2021, in anul 2021, tariful pentru un talon de plata la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card se mentine la 2,15 lei si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.