Precizări

În atenția persoanelor care doresc să solicite transmiterea în contul on-line deschis în

Portalul CNPP sau pe e-mail, a documentului de informare

cu privire la sumele plătite prin intermediul caselor teritoriale de pensii

în cont curent sau în cont de card

Realizarea acestei modalități de transmitere impune actualizarea sistemului informatic al CNPP astfel încât să se asigure atât siguranța dumneavoastră online, cât și respectarea cerințelor legale.  Astfel:

  • deoarece identitatea fiecăruia dintre dumneavoastră este UNICĂ și de NEPREȚUIT, este necesară efectuarea validării identității persoanei către care sunt transmise datele cu caracter personal conținute în documentul de informare online, astfel încât să fie respectate prevederile RegulamentuluI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
  • deoarece pentru accesarea de către dumneavoastră a unor servicii oferite de alte instituții/ societăți/ autorități publice documentul de informare online trebuie să poată produce efecte juridice identice cu documentul de informare cu privire la sumele plătite beneficiarilor sistemului public de pensii și să fie acceptat ca document valid în relaţia cu acestea, este necesară verificarea autenticității documentului de informare online;
  • deoarece într-o eră a digitalizării, arhivarea electronică reprezintă răspunsul firesc la nevoile dumneavoastră, este necesară arhivarea documentelor de informare online transmise, cu respectarea prevederilor legale, respectiv conform prevederilor <LLNK 11996    16 11 201   0 50>Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, în condițiile tehnice stabilite de Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

Pentru că ne dorim să fiți corect informați și să beneficiați de serviciile online oferite de CNPP, vă prezentăm câteva aspecte care se regăsesc în procedura de transmitere online a documentului de informare:

Persoanele care doresc transmiterea online a documentului de informare trebuie să dețină un cont în Portalul CNPP.

În cazul persoanelor care dețin cont:

  • procedura prevede utilizarea unei cereri tip care se descarcă, se completează, se semnează și se transmite prin Portal, accesând secțiunea “Depunere cereri și documente” din cadrul domeniului “Comunicare cu publicul”.

Pentru transmiterea documentului de informare prin funcționalitatea ce va fi introdusă în PORTAL, cererea va fi adaugată în PORTAL numai prin contul dvs. personal.

În cazul persoanelor care nu au cont în Portalul CNPP:

  • primul pas necesar a fi efectuat este de a obține un cont online în Portalul CNPP, urmând pașii prevăzuți de “Procedura de obținere cont on-line” afișată pe site-ul CNPP, în fereastra “De ce să îmi fac cont?“.

PRECIZĂRI:

  • în situația în care se optează pentru transmiterea pe e-mail a documentului de informare, acest lucru se va putea realiza prin accesarea unui link de către solicitant. Acest link îl veți primi pe adresa de e-mail comunicată de dvs. la deschiderea contului în Portalul CNPP.
  • pe Portalul CNPP se va crea o secțiune unde instituțiile/societățile/autoritățile publice pot verifica autenticitatea documentului de informare.

Știm că timpul dumneavoastră este prețios.  De aceea, până la finalizarea unor activități legate de acest serviciu online oferit de CNPP, recomandăm tuturor persoanelor interesate să-și deschidă contul în Portalul CNPP.

Modelul de cerere care trebuie completat pentru transmiterea în contul on-line sau pe e-mail a documentului de informare este atașat acestui material.

Model de cerere