Informare referitoare la adeverințele prevăzute de Legea 74 din 2022

« Înapoi

În atenția persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.74/2022, intrată în vigoare la data de 03.04.2022.

Dovedirea stagiilor de cotizare în condiții speciale de muncă (potrivit art. 30 alin. (1) lit. i) și alin. (44) din Legea nr. 263/2010) se face cu adeverinţa eliberată potrivit legii de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de deținătorul legal al arhivei acestuia.

În aplicarea acestor dispoziții, Casa Națională de Pensii Publice a stabilit modelul adeverințelor care vor fi eliberate în vederea stabilirii drepturilor de pensie, respectiv a recalculării.

Atragem atenția că adeverințele care fac obiectul Legii nr. 74/2022 se eliberează doar în situația persoanelor pentru care angajatorii au întreprins toate măsurile legale în vigoare până la data de 01.04.2001, privind încadrarea în grupe superioare de muncă.

Modelul adeverințelor poate fi descărcat accesând:

Model 1

Model 2