Comunicat

In vederea aplicarii unitare a prevederilor Legii nr.76/2022 pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, facem urmatoarele precizari:

Legea nr.76/2022 in vigoare incepand cu data de 08.04.2022, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.333/05.04.2022.

Conform prevederilor alin.(5) al art.106 din legea nr.263/82010, asa cum a fost introdus prin Legea nr.76/2022: „In termenul prevazut la alin.(4), casa teritoriala de pensii emitenta comunica angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala sau de invaliditate. Informarea va cuprinde numele si prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum si data emiterii acesteia.”

Avand in vedere prevederile legale susamintite, este necesar ca persoana care solicita inscrierea la pensie (cu exceptia persoanelor care solicita inscrierea la pesnie de urmas) sa prezinte, pe langa documentele prevazute de legislatia cadru in domeniul pensiilor si adeverinta eliberata de angajatorul la care isi desfasoara activitatea la data solicitarii inscrierii la pensie, din care sa rezulte datele de identificare ale angajatorului, adresa, e-mail, fax, nr. telefon, etc..

Totodata, facem precizarea ca, in cazul persoanelor care desfasoara activitate concomitent la mai multi angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverinte eliberate de fiecare angajator in parte.