ANUNȚ

Conform prevederilor art.1 din HG nr.1555/2022 si ale art.139, alin.(1) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt declarate zile libere nelucrătoare următoarele zile:

  • 1 iunie 2023
  • 2 iunie 2023
  • prima și a doua zi de Rusalii.