ANUNȚ

   Conform prevederilor art.1 din HG nr.1555/2022 si ale art.139, alin.(1) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt declarate zile libere nelucratoare următoarele zile:

  • 14 august 2023
  • 15 august 2023 – Adormirea Maicii Domnului