Asigurați facultativ cu contract de asigurare socială – plata retroactivă – OUG nr.163/2020

Aplicarea OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

             Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, OUG  nr.163/2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28.09.2020 şi, ca atare, a intrat în vigoare pe 01.10.2020.

             În temeiul acestui act normativ, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

– nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

–  nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

– nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

           Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate.

          La incheierea contractului de asigurare sociala, solicitantul/ mandatarul va completa o declaratie, din care sa reiasa urmatoarele:

–          la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar;

–          in perioada inscrisa in contractul de asigurare sociala pentru care se solicita asigurarea:

·         nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau în alte sisteme de asigurări sociale neintegrate acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale

·         nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii

·         nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia

Contractul de asigurare sociala prevazut de OUG  nr.163/2020 se incheie numai pentru perioade anterioare, durata maxima de asigurare fiind de 72 luni (6 ani calendaristici).

       Perioadele de timp, pentru care se face asigurarea, sunt cele cuprinse intre data implinirii varstei de 18 ani si data implinirii varstei standard de pensionare.

      In intervalul de 6 ani calendaristici, poate fi solicitata asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, situate in intervalul cuprins intre data implinirii varstei de 18 ani si data implinirii varstei standard de pensionare.

Incheierea contractului de asigurare sociala prevazut de OUG  nr.163/2020 poate fi solicitata numai in perioada 01.10.2020 – 31.12.2024.

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv venitul asigurat nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala. Valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata, utilizat la calculul contributiei de asigurari sociale datorate, incepand cu 01.07.2024 este 3700 lei.

  Cota contributiei de asigurari sociale pentru anul 2024 este de 25%.

La data de 31.12.2022, s-au inregistrat 782 contracte, cu o valoare de 10.401.912 lei pentru care s-au achitat 8.878.778 lei. 

Formulare:

–          contract de asigurare socială – OUG nr. 163/2020

–          declarație pe proprie răspundere – OUG nr. 163/2020

      Contractul de asigurare sociala se incheie la Casa Judeteana de Pensii Bacau, Compartimentul Evidenta Contribuabili, Ghișeul nr. 1, parter.


      Program de lucru cu publicul

Luni:830 – 1430  
Marti:830 – 1430  
Miercuri:830 – 1430  
Joi:830 – 1430  
Vineri:830 – 1300  

      Tel:  +40234-511366 tasta 6
      Fax: +40234-510085