Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2024

Legislatie aplicabila:

  • Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 ;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • alte prevederi aplicabile în anul 2024.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2024:

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 7.567 lei.

II. Cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul :

  • 7.567 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
  • 3.784 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului  sau  pensionarului.

III. Valoarea punctului de pensie este de 2.032 lei, conform art.84, alin.(6) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii.

IV. Potrivit art.77 din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie.

In anul 2024, indemnizatia de insotitor este de 1.626 lei.

V. In anul 2024, indicele de corectie prevazut la art.170 din legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentine la 1,41.

VI. Nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizatiei sociale pentru pensionari, este de 1.281 lei.

VII. Cota de contribuţii de asigurǎri sociale datorata de persoanele fizice care au incheiat contract de asigurare sociala este de 25%.

In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010, cu modificarile ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este 3.300 lei, reprezentand valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 1 octombrie 2023.

Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferente acestui venit este de 825 lei.