Categorii de asigurati

Conform Legii 263/2010, asiguratul este persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum si persoana fizica care achita în nume propriu contributia de asigurari sociale.
Asiguratii pot fi cetateni români, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau resedinta în România.
Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi.
Conform art.6,alin(1) din Legea 263/2010, în sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii :
 

  • a. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
  • b. functionarii publici;
  • d. alte persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, potrivit prervederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Conform art.6 alin(2), orice persoana se poate asigura în sistemul public de pensii, în baza unui contract de asigurare sociala, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de vârsta si, dupa caz, în vederea completarii venitului asigurat utilizat la calcului acestei categorii de pensie