Certificate de concediu medical acordate victimelor accidentelor de munca si bolilor profesionale

Asiguraţii sistemului AMBP, beneficiază de indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale.
În cazul bolilor profesionale, certificatul medical se vizează în mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de DSP Bacau (direcţiia de sănătate publică ), iar in cazul accidentelor de muncă, de catre CJP Bacau prin compartimentul AMBP  daca sediul social al  angajatorului se afla pe raza judetului Bacau.                                                                    .
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din bugetul AMBP (accidente de muncă şi boli profesionale).
Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical.                              .
În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului sistemului AMBP , medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.
Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgenţelor medico-chirurgicale este de 100% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.
Sumele reprezentand indemnizatii care se platesc de catre angajator asiguratilor se deduc de catre acesta din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata pentru luna respectiva.
Indemnizatiile se platesc pentru numarul de zile lucratoare din duratele exprimate in zile calendaristice ale concediilor medicale Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajator asiguratilor ,care depasesc cuantumul contributiei datorate de acesta in luna respectiva, se recupereaza in baza unei cereri din fondul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale de la casa teritoriala de pensii pe raza careia se afla sediul sau domiciliul acestuia.                               .
Indemnizatiile pe care angajatorii le deduc fara indeplinirea conditiilor legale din bugetul AMBP reprezinta deduceri necuvenite (din contributia AMBP lunar datorata), sume pe care asiguratorul constituie debite ce urmeaza sa fie recuperate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Vizarea certificatelor de concediu medical (aferente AMBP)

Certificatele medicale, cu cod de indemnizatie 02 sau 03. eliberate victimelor accidentelor de munca vor fi completate de angajator, in caseta PLATITOR si vor fi depuse la CJP Bacau pentru a fi vizate ( caseta  “Aviz Casa Teritoriala de Pensii”).
In cazul bolilor profesionale declarate (cod de indemnizatie 04), angajatorul va completa caseta PLATITOR si le va viza la DSP (directia de sanatate publica), în a cărei rază se află sediul angajatorului si ulterior vor fi depuse la CJP Bacau.