Concursuri

02.07.2024 Concurs pe post pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, ID 435588, la Serviciul Plati Prestatii pe perioada nedeterminata 19.08.2024

02.07.2024 Concurs de recrutare Arhivar – post contractual pe perioada nedeterminata 25.07.2024

17.06.2024 Concurs de recrutare referent clasa III grad profesional superior – punct de lucru Onești 24.07.2024

20.05.2024 Concurs de recrutare personal contractual 30.05.2024

20.05.2024 Concurs de recrutare Arhivar – post contractual pe perioada nedeterminata 10.06.2024

16.04.2024 Concurs de recrutare referent clasa III grad profesional superior – punct de lucru Onești 17.05.2024

20.02.2024 Concurs de recrutare referent clasa III grad profesional superior – punct de lucru Onești 21.03.2024

12.12.2023 Examen de promovare in grad profesional 11.01.2024

18.09.2023 Concurs de recrutare personal contractual 27.09.2023

14.02.2023 Examen de promovare în grad profesional

17.01.2023 Concurs angajare Consilier (S) Debutant pe perioadă determinată

21.06.2022 Rezultat interviu de departajare pentru ocuparea a 2 posturi contractuale de executie din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau – Consilier (S) Debutant (perioada determinata) – vacantate cu data de 14.06.2022

16.06.2022 Anunt interviu de departajare pentru ocuparea a 2 posturi contractuale de executie din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau – Consilier (S) Debutant (perioada determinata) – vacantate cu data de 14.06.2022

24.05.2022 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute la concursul organizat in data de 18.05.2022 – proba scrisa, 20.05.2022 – proba interviu, urmare a solutionarii contestatiilor depuse la proba interviu, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale al Casei Judetene de Pensii Bacau

23.05.2022 Rezultatul solutionarii contestatiilor la PROBA INTERVIU din data de 20.05.2022 incepand cu ora 10.00 a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale al Casei Judetene de Pensii Bacau

23.05.2022 Erata la anuntul nr. 30839/20.05.2022 privind rezultatul solutionarii contestatiei la PROBA SCRISA din data de 18.05.2022, ora 10:00 a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale al Casei Judetene de Pensii Bacau.

20.05.2022 Rezultatele punctajelor obtinute la PROBA INTERVIU din data de 20.05.2022 incepand cu ora 10.00 a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale al Casei Judetene de Pensii Bacau

20.05.2022 Rezultatul solutionarii contestatiei la PROBA SCRISA din data de 18.05.2022, ora 10:00 a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale al Casei Judetene de Pensii Bacau.

18.05.2022 Erata la rezultatele obtinute la PROBA SCRISA a concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, ID 57985 din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale, organizat în data de 18.05.2022

18.05.2022 Rezultatele punctajelor obtinute la PROBA SCRISA din data de 18.05.2022 incepand cu ora 10.00 a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale al Casei Judetene de Pensii Bacau

18.05.2022 Erata la baremul de corectare la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, ID 57985 din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale, organizat în data de 18.05.2022

18.05.2022 Barem de corectare la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, ID 57985 din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale, organizat în data de 18.05.2022

09.05.2022 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, ID 57985 din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale, organizat în data de 18.05.2022

15.04.2022 Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, ID 57985 din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale, organizat în data de 18.05.2022

05.04.2022 Rezultatul final al punctajelor obtinute de candidati la examenul de promovare in grad profesional superior

04.04.2022 Rezultatul punctajelor obtinute de candidati la examenul de promovare in grad profesional superior – proba interviu

04.04.2022 Rezultatul punctajelor obtinute de candidati la examenul de promovare in grad profesional superior – proba scrisa

29.03.2022 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul promovare in grad profesional superior – 04.04.2022

04.03.2022 Anunt examen promovare in grad profesional superior – 04.04.2022

23.02.2022 REZULTATUL FINAL aL interviului de departajare organizat in data de 22.02.2022-ora 10:00, pentru ocuparea postului vacant de Consilier debutant in cadrul Directiei Stabiliri, Plati Prestatii si Pensii Internationale

22.02.2022 Rezultatul la interviul de departajare organizat in data de 22.02.2022-ora 10:00, pentru ocuparea postului vacant de Consilier debutant in cadrul Directiei Stabiliri, Plati Prestatii si Pensii Internationale

10.12.2021 REZULTATUL FINAL al concursului organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Verificari Prestații al Casei Judetene de Pensii Bacau

09.12.2021 Rezultatele punctajelor obtinute la PROBA INTERVIU dîn data de 09.12.2021, incepand cu ora 10.00 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Verificari Prestații al Casei Judetene de Pensii Bacau

06.12.2021 Rezultatele punctajelor obtinute la PROBA SCRISA dîn data de 06.12.2021, incepand cu ora 10.00 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Verificari Prestații al Casei Judetene de Pensii Bacau

26.11.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Verificari Prestații, organizat în data de 06.12.2021, incepand cu ora 10.00-proba scrisa

01.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de execuție de Referent, clasa III, grad profesional superior, ID 58018 din cadrul Biroului Verificari Prestații, organizat în data de 06.12.2021

20.09.2021 REZULTATUL FINAL punctajelor obtinute la concursul organizat in data de 13.09.2021 – PROBA SCRISA si 17.09.2021 – PROBA INTERVIU pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de Inspector, Clasa I, Grad Profesional Superior din cadrul Serviciului Plăți Prestații al Casei Judetene de Pensii Bacau

17.09.2021 Rezultatele punctajelor obtinute de candidati la PROBA INTERVIU din data de 17.09.2021 incepand cu ora 9:00 a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăți Prestații al Casei Judetene de Pensii Bacau

16.09.2021 Rezultatul solutionarii contestatiei la PROBA SCRISA din data de 13.09.2021 ora 12:00 a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăți Prestații al Casei Judetene de Pensii Bacau

15.09.2021 REZULTATUL FINAL al concursului pentru ocuparea a 24 posturi de executie contractuale de Consilier (S) debutant, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2022

15.09.2021 REZULTATUL FINAL al concursului pentru ocuparea a 6 posturi de executie contractuale de Referent (M) debutant, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2022

15.09.2021 Rezultatul contestatiilor depuse dupa proba interviu la concursul pentru ocuparea a 24 posturi de executie contractuale de Consilier (S) debutant, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2022

15.09.2021 Rezultatul contestatiilor depuse dupa proba interviu la concursul pentru ocuparea a 6 posturi de executie contractuale de Referent (M) debutant, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2022

15.09.2021 ERATA la anuntul nr. 54997/14.09.2021 privind rezultatele punctajelor obtinute de candidati la PROBA SCRISA din data de 13.09.2021 incepand cu ora 12:00 a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăți Prestații al Casei Judetene de Pensii Bacau

14.09.2021 Rezultatele punctajelor obtinute de candidati la PROBA SCRISA din data de 13.09.2021 incepand cu ora 12:00 a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăți Prestații al Casei Judetene de Pensii Bacau

13.09.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea a 24 de posturi de executie contractuale de Consilier (S) debutant, din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau pentru perioada determinata pana la data de 31.12.2022

13.09.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea a 6 de posturi de executie contractuale de Referent (M) debutant, din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau pentru perioada determinata pana la data de 31.12.2022

08.09.2021 Anunt privind desfasurarea concursului de recrutare organizat în data de 13.09.2021 incepand cu ora 12:00 – proba scrisa, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăți Prestații al Casei Judetene de Pensii Bacau

08.09.2021 ANUNT privind desfasurarea PROBEI INTERVIU a concursului organizat pentru ocuparea a 24 de posturi de executie contractuale de Consilier (S) debutant si 6 posturi de executie contractuale de Referent (M) debutant, pentru perioada determinata pana la data de 31.12.2022

08.09.2021 Rezultatul contestatiilor depuse dupa proba scrisa la concursul pentru ocuparea a 24 posturi de executie contractuale de Consilier (S) debutant, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2022, organizat în data de 06.09.2021

08.09.2021 Rezultatul contestatiilor depuse dupa proba scrisa la concursul pentru ocuparea a 6 posturi de executie contractuale de Referent (M) debutant, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2022, organizat în data de 06.09.2021

08.09.2021 FISA POSTULUI pentru CONSILIER S) DEBUTANT si REFERENT (M) DEBUTANT (concurs 06.09.2021) aprobate prin Ordinul Presedintelui CNPP nr. 595/24.08.2021

07.09.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la PROBA SCRISA din 06.09.2021 a concursului organizat in data de 06.09.2021 incepand cu ora 10:00 – proba scrisa, pentru ocuparea a 24 de posturi de executie contractuale de Consilier (S) debutant, din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau pentru perioada determinata pana la data de 31.12.2022

07.09.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la PROBA SCRISA din 06.09.2021 a concursului organizat in data de 06.09.2021 incepand cu ora 10:00 – proba scrisa, pentru ocuparea a 6 de posturi de executie contractuale de Referent (M) debutant, din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau pentru perioada determinata pana la data de 31.12.2022

03.09.2021 Rezultatul contestatiilor depuse dupa selectia dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea a 24 de posturi de executie contractuale de Consilier (S) debutant, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2022, organizat în data de 06.09.2021

03.09.2021 ERATA LA REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare organizat în data de 06.09.2021- proba scrisă-ora 10:00, pentru ocuparea a 24 posturi de execuție, contractuale din cadrul Casei Județene de Pensii BACĂU pentru perioadă determinată, până la data de 31.12.2022 – CONSILIER (S), DEBUTANT şi pentru ocuparea a 6 posturi de execuție, contractuale din cadrul Casei Județene de Pensii BACĂU pentru perioadă determinată, până la data de 31.12.2022 – REFERENT (M), DEBUTANT

02.09.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat în data de 13.09.2021 incepand cu ora 12:00 – proba scrisa, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăți Prestații al Casei Judetene de Pensii Bacau

02.09.2021 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute de candidati la concursul organizat in data de 26.08.2021 – PROBA SCRISA si 01.09.2021 – PROBA INTERVIU pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate al Casei Judetene de Pensii Bacau

02.09.2021 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute de candidati la concursul organizat in data de 27.08.2021 – PROBA SCRISA si 01.09.2021 – PROBA INTERVIU pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale al Casei Judetene de Pensii Bacau

01.09.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea a 24 de posturi de executie contractuale de Consilier (S) debutant, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2022, organizat în data de 06.09.2021

01.09.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea a 6 de posturi de executie contractuale de Referent (M) debutant, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2022, organizat în data de 06.09.2021

01.09.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la PROBA INTERVIU din 01.09.2021 a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate al Casei Judetene de Pensii Bacau

01.09.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la PROBA INTERVIU din 01.09.2021 a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale al Casei Judetene de Pensii Bacau

27.08.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la PROBA SCRISA din 27.08.2021 a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale al Casei Judetene de Pensii Bacau

26.08.2021 Anunț concurs pentru ocuparea a 30 de posturi de executie contractuale, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2022, organizat în data de 06.09.2021

Formular de inscriere la concurs
Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Declaratie de disponibilitate

26.08.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, organizat în data de 26.08.2021- proba scrisa

19.08.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale, organizat în data de 27.08.2021

17.08.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, organizat în data de 26.08.2021

11.08.2021 Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de execuție de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăți Prestații, organizat în data de 13.09.2021

09.08.2021 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute la examenul de promovare in grad profesional superior din data de 06.08.2021 – PROBA SCRISA si PROBA INTERVIU

06.08.2021 Rezultatele punctajelor obtinute de candidati la PROBA INTERVIU din data de 06.08.2021, ora 12:00 a examenului de promovare in grad profesional superior, organizat de catre Casa Judeteana de Pensii Bacau

06.08.2021 Rezultatele punctajelor obtinute de candidati la PROBA SCRISA din data de 06.08.2021, ora 09:00 a examenului de promovare in grad profesional superior, organizat de catre Casa Judeteana de Pensii Bacau

Formular de inscriere la concurs
Declaratie pe propria raspundere OUG 24
Formular tipizat CV model european
Model adeverinta

30.07.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad profesional superior – 06.08.2021

27.07.2021 Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii si Pensii Internationale, organizat în data de 27.08.2021

27.07.2021 Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, organizat în data de 26.08.2021

09.07.2021 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de execuţie de Arhivar la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice, organizat de catre Casa Judeteana de Pensii Bacau in perioada 06.07.2021 – PROBA SCRISA si 08.07.2021 – PROBA INTERVIU

08.07.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la PROBA INTERVIU din data de 08.07.2021 ora 13:00 a concursului de recrutare organizat de catre Casa Judeteana de Pensii Bacau pentru ocuparea functiei contractuale vacante de execuţie de Consilier, grad II – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice

06.07.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul de recrutare pentru ocuparea , pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuţie vacant de Consilier gradul II din cadrul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice, organizat în data de 06.07.2021

05.07.2021 Anunt examen promovare in grad profesional imediat superior – 06.08.2021

30.06.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuţie vacant de Consilier, grad II din cadrul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice, organizat in data de 06.07.2021

28.06.2021 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăţi Prestaţii

28.06.2021 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Biroului Verificări Prestaţii

25.06.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăţi Prestaţii – proba interviu

25.06.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Biroului Verificări Prestaţii – proba interviu

23.06.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăţi Prestaţii, organizat în data de 23.06.2021 – proba scrisa

22.06.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Biroului Verificări Prestaţii, organizat în data de 22.06.2021 – proba scrisa

15.06.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăţi Prestaţii, organizat în data de 23.06.2021

15.06.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Biroului Verificări Prestaţii, organizat în data de 22.06.2021

14.06.2021 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute de candidati la concursul de recrutare organizat de catre Casa Judeteana de Pensii Bacau pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de Arhivar – Serviciul Comunicare si Relatii Publice

14.06.2021 Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuţie vacant de Consilier, grad II din cadrul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice, organizat in data de 06.07.2021

11.06.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la PROBA INTERVIU din data de 11.06.2021 a concursului de recrutare organizat de catre Casa Judeteana de Pensii Bacau pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de Arhivar – Serviciul Comunicare si Relatii Publice

08.06.2021 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul de recrutare pentru ocuparea , pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuţie vacant de Arhivar din cadrul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice, organizat în data de 08.06.2021

28.05.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuţie vacant de Arhivar din cadrul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice, organizat în data de 08.06.2021

Formular de inscriere la concurs
Declaratie pe propria raspundere OUG 24
Formular tipizat CV model european
Model adeverinta

20.05.2021 Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Biroului Verificări Prestaţii, organizat în data de 22.06.2021

20.05.2021 Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de execuţie de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR din cadrul Serviciului Plăţi Prestaţii, organizat în data de 23.06.2021

14.05.2021 Formular înscriere la concurs-post contractual

14.05.2021 Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuţie vacant de Arhivar din cadrul Serviciului Comunicare şi Realaţii Publice, organizat în data de 08.06.2021

14.05.2021 Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a postului contractual de execuţie temporar vacant de Asistent medical principal din cadrul Compartimentului Expertiză Medicală-Cabinet Oneşti, organizat în data de 28.05.2021

02.12.2020 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute de candidati la examenul de promovare din data de 27.11.2020 – proba scrisa si proba interviu

27.11.2020 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la examenul de promovare din data de 27.11.2020 – proba interviu

27.11.2020 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la examenul de promovare din data de 27.11.2020 – proba scrisa

17.11.2020 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad profesional superior – 27.11.2020

27.10.2020 Anunt examen promovare in grad profesional superior – 27.11.2020

30.03.2020 Anunt suspendare concurs

11.03.2020 Anunt concurs de recrutare functie publica inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Financiar Contabilitate

Formular de inscriere la concurs
Opis documente inscriere la concurs recrutare
Declaratie pe propria raspundere cazier
Declaratie pe propria raspundere cf art.465
Model adeverinte
P.O.12-COMPETENTE INFORMATICE
TESTARE IT-NIVEL MEDIU

10.03.2020 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute de candidati la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice – expert, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Informatica

09.03.2020 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice – expert, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Informatica din data de 04.03.2020 – proba interviu

04.03.2020 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice – expert, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Informatica din data de 04.03.2020 – proba scrisa

03.03.2020 REZULTATUL probei suplimentare de testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei informatiei la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice – expert, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Informatica

26.02.2020 REZULTATUL selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice – expert, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Informatica

21.02.2020 REZULTATUL FINAL al punctajelor obtinute de candidati la concursul de recrutare post contractual arhivar din perioada 17.02.2020 – 20.02.2020

20.02.2020 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul de recrutare post contractual arhivar din data de 20.02.2020 – proba interviu

17.02.2020 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul de recrutare post contractual arhivar din data de 17.02.2020 – proba scrisa

10.02.2020 REZULTATUL selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare post contractual arhivar din data de 17.02.2020

03.02.2020 REZULTATELE finale ale punctajelor obtinute de candidati la concursul de promovare din data de 31.01.2020

31.01.2020 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul de promovare din data de 31.01.2020 – interviu

31.01.2020 REZULTATELE punctajelor obtinute de candidati la concursul de promovare din data de 31.01.2020 – proba scrisa

31.01.2020 Anunt concurs de recrutare functie publica expert, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Informatica

23.01.2020 Anunt concurs de recrutare functie contractuala de arhivar – Compartimentul Arhiva
Formular de inscriere la concurs post contractual

23.01.2020 Rezultat selectie dosare examen promovare in grad profesional superior – 31.01.2020

31.12.2019 Anunt examen promovare in grad profesional superior – 31.01.2020