Formulare

Pensii
Pensii de serviciu / indemnizatii reglementate de legi cu caracter special
Pensii internationale
Accidente de munca si boli profesionale
Bilete de tratament
Evidenta Contribuabili
Expertiza Medicala

Pensii
Cerere pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta/pensiei anticipate/pensiei anticipate partial
Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate
Cerere pentru acordarea pensiei de urmas
Declaratie – adeverinta studii pentru elevi și studenți beneficiari ai unei pensii de urmaș
Cerere privind recalcularea pensiei
Cerere pentru eliberarea carnetului de munca
Cerere pentru acordarea ajutorului de deces
Cerere pentru plata sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat
Cerere optiune indemnizatie insotitor – inv. gr. I
Declaratie OUG nr.6/2009
Cerere privind eliberarea buletinului de calcul și a celorlalte documente în format electronic

Pensii de serviciu / indemnizatii reglementate de legi cu caracter special
Cerere de stabilire/recalculare a pensiei de serviciu/pensiei de urmaș conform Legii nr. 303/2004
Cerere de stabilire/recalculare a pensiei de serviciu conform Legii nr. 35/1997
Cerere de stabilire/recalculare a pensiei de serviciu/pensiei de urmaș conform Legii nr. 303/2004
Cerere de stabilire/recalculare a pensiei de serviciu conform Legii nr. 47/1992
Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de legea nr. 309/2002 – titular/urmas
Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de legea nr. 109/2005
Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de OUG 105/1999 – titular/urmas
Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de OUG 105/1999 – urmas – copil
Declaratie titular OUG 105/1999
Declaratie sot supravietuitor OUG 105/1999
Declaratie copil OUG 105/1999

Pensii internationale
RO202 – cerere de pensie de batranete
RO203 – cerere de pensie de urmas
RO204 – cerere de pensie de invaliditate
E207 – certificat privind cariera de asigurat
Declaratie de sedere obisnuita – Anexa 2
Declaratie transfer drepturi in strainatate
Formulare conform acordurilor
– Canada
Cerere de pensie de batranete
Cerere de pensie de urmas
Cerere de pensie de invaliditate
Certificat privind cariera de asigurat
– Israel
Cerere de pensie de batranete Hebrew/Engleza
Cerere de pensie de urmas
Cerere de pensie de invaliditate
Certificat privind cariera de asigurat
– Republica Moldova
Cerere de pensie de batranete
Cerere de pensie de urmas
Cerere de pensie de invaliditate
Certificat privind cariera de asigurat

Accidente de munca si boli profesionale
Cerere + formular A1
Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Bilete de tratament
Cerere pentru acordarea biletului de tratament balnear

Evidenta Contribuabili
Contract de asigurare – Legea nr. 263/2010
Notificarea calitatii de neasigurat
Cerere adeverinta stagiu de cotizare
Act aditional la contractul de asigurare
Cerere de reziliere a contractului de asigurare

Expertiza Medicala
Cerere pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca