Noutăţi introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2014

Având în vedere prevederile:

Legii nr. 340/2013 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2014, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013;

– Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.

Indicele de corecţie acordat persoanelor care îşi deschid drepturile de pensie începand cu data de 1 ianuarie 2014 este de 1,07.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, potrivit art. 16 din Legea nr. 340/2013, este de  2.298 lei.

La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurǎri sociale se are în vedere valoarea corespunzǎtoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 11.490 lei.

Cotele de contribuţie de asigurǎri sociale pentru anul 2014 sunt următoarele:

– pentru condiţii normale de muncă: 31,3%

– pentru condiţii deosebite de muncă:   36,3%

– pentru condiţii speciale de muncă:   41,3% .

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

Cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat este inclusă în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale.

În situaţia contractelor de asigurare socială, nivelul minim al venitului lunar asigurat este de 804 lei, iar nivelul maxim de 11.490 lei. 

Cota de contribuţie de asigurări sociale de stat reprezintă 31,3% din venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ, respectiv 252 lei în cazul venitului minim lunar asigurat de 804 lei sau 3.596 lei în cazul venitului lunar asigurat maxim de 11.490 lei.

Cuantumul ajutorului de deces este de:

2.298 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

1.149 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 633 lei.