Comunicat privind Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2015

Potrivit prevederilor Legii 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 incepand cu 01.01.2015 sunt operate urmatoarele modificari:

In domeniul pensiilor

  1. Valoarea punctului de pensie  este de 830.2 lei
  1. Indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea 263/2010 este de 1.07
  1. Cuantumul ajutorului de deces:

– in cazul decesului asiguratului/pensionarului este de: 2415 lei

– in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului pensionarului: 1208 lei

  1. Cuantumul indemnizatiei de insotitor in cazul pensionarilor de  invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate,care se acorda conform art. 77 alin. 1 din Legea 263/2010 este de 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 665 lei.
  1. Nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazuta de OUG 6/2009 este de 400 lei.

In domeniul asigurarilor sociale

  1. Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 este de : 2415 lei
  1. Cotele de contributie de asigurari sociale sunt:

– pentru conditii normale de munca: 26.3%

– pentru conditii deosebite de munca: 31.3%

– pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca: 36.3 %.

  1. Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10.5%

In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat

  1. Plafonul maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale este de 12.075 lei
  1. Nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este de 845 lei, iar cel maxim de 12.075 lei.

In conformitate cu prevederile art. 13 alin.1 din OUG 83/2014 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 urmatoarele drepturi:

– indemnizatiile prevazute de Decretul – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 06.03.1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare

– drepturile prevazute de Legea 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare si de Legea 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razbpoi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

– indemnizatiile prevazute de Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950- 1961, cu modificarile si completarile ulterioare

– ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat in temeiul Legii 578/2004

 

Referitor la indemnizatiile acordate conform prevederilor OUG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 06.09.1940 pana la 06.03.1945 din motive entice, termenul prevazut la art. II din Legea 143/2014 a fost prorogate prin art. 43 din OUG 83/2014 la 01.01.2017.