Comunicat privind Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2016

Potrivit prevederilor Legii 340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 incepand cu 01.01.2016 sunt operate urmatoarele modificari:

In domeniul pensiilor

Valoarea punctului de pensie  este de 871,7 lei

Indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea 263/2010 pentru anul 2016 este de 1.09

Cuantumul ajutorului de deces:

– in cazul decesului asiguratului/pensionarului este de: 2681 lei

– in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului pensionarului: 1341 lei

Cuantumul indemnizatiei de insotitor in cazul pensionarilor de  invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate,care se acorda conform art. 77 alin. 1 din Legea 263/2010 este de 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 698 lei.

Nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazuta de OUG 6/2009 este de 400 lei.

In domeniul asigurarilor sociale

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 este de : 2681 lei

Cotele de contributie de asigurari sociale sunt:

– pentru conditii normale de munca:                                                 26.3%

– pentru conditii deosebite de munca:                                               31.3%

– pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca: 36.3 %.

Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10.5%

In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5,1% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2016.

Plafonul maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale este de 13.405 lei

Nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este de 938 lei, iar cel maxim de 13.405 lei.

SERVICIUL COMUNICARE SI RELATII PUBLICE