Anunt privind suspendarea concursului pentru ocuparea functiei publice de inspector clasa I, grad profesional principal – Compartiment Verificari Prestatii

   Urmare Deciziei nr. 50268/ 25.08.2017 a  Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si in conformitate cu prevederile art. 73, alin(1) din Hotararea nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici., Casa Judeteana de Pensii Bacau anunta suspendarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Verificari Prestatii, organizat in data de 30.08.2017.