Noutati introduse prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pentru anul 2018

I. Cotele de contributii de asigurǎri sociale, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, sunt urmatoarele:

• 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale;

• 4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

• 8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Cota de contributie de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au incheiat contract de asigurare sociala este de 25%.

Cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% si este inclusa in cota de contributie de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale .

II. Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de:

• 3.131 lei – 1 ianuarie – 5 ianuarie 2018;

• 4.162 lei – incepand cu data de 6 ianuarie 2018.

! Pe cale de consecinta, valoarea castigului salarial mediu brut aferenta lunii ianuarie 2018 este de 4.007 lei, calculata in functie de perioada de aplicabilitate in luna ianuarie a.c. ale celor 2 legi ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anii 2017 si 2018.

III. Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, respectiv cuantumurile contributiei de asigurari sociale  aferente acestor venituri sunt de:

• 1.096 lei/288 lei – 1 ianuarie – 5 ianuarie 2018;

• 1.457 lei/364 lei – incepand cu data de 6 ianuarie 2018.

! Pe cale de consecinta, nivelul minim ale venitului lunar asigurat aferent lunii ianuarie 2018 este de 1.403 lei, iar cuantumul contributiei de asigurari sociale este de 351 lei, valori calculate in functie de perioada de aplicabilitate in luna ianuarie a.c. ale celor 2 legi ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anii 2017 si 2018.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

• 1.000 lei – 1 ianuarie – 30 iunie 2018;

• 1.100 lei – 1 iulie – 31 decembrie 2018.

V. Indicele de corectie pentru anul 2018 este de 1,15.

VI. Veniturile lunare din pensii care depasesc 2.000 lei sunt supuse impozitarii cu 10%.

VII. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiaza de asigurare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

VIII. Cuantumul ajutorului de deces este de:

1 ianuarie – 5 ianuarie 2018

• 3.131 lei – in cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 1.566 lei – in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

incepand cu data de 6 ianuarie 2018

• 4.162 lei – in cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 2.081 lei – in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

IX. Indemnizatia sociala pentru pensionari este de:

• 520 lei – 1 ianuarie – 30 iunie 2018;

• 640 lei – 1 iulie – 31 decembrie 2018.

X. Indemnizatia pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de  invaliditate este de:

• 800 lei – 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;

• 880 lei – 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.

Aceste valori sunt reglementate, dupa caz, prin urmatoarele acte normative:

– Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5/03.01.2018;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

– alte prevederi legale aplicabile in anul 2018.