Precizari referitoare la recuperarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale; documente justificative necesare

Precizari referitoare la recuperarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (cod 02, 03, 04) ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala in conformitate cu prevederile legii nr.346/2002 republicata, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 103/2017.

Documentele justificative necesare recuperarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sunt urmatoarele:

1. cerere privind solicitarea drepturilor, conform anexa 1;

2. centralizator privind certificatele de concediu medical, conform anexa 2;

3. adeverinta privind castigul brut realizat lunar, conform anexa 3;

4. exemplarul 2 al concediului medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicita recuperarea), precum si cele cu valoare ‘0’ de recuperat (C.M. initiale suportate doar de catre angajator);

5. copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03 si 04 care au fost depuse la casele de asigurari de sanatate, dupa caz – (confom cu originalul);

6. copii ale declaratiei D112, Anexa 1.1. , Anexa 1.2. aferente lunii in care se platesc veniturile/indemnizatiile si recipisa cu validarea declaratiei D112 (conform cu originalul);

7. delegatie/imputernicire salariat pentru depunere documente; 8. copie C.I. – salariat / delegat.

Indemnizatiile pot fi solicitate dupa depunerea si inregistrarea la C.J.P.Bacau a urmatoarelor documente:

– pentru accidente de muncă – proces-verbal de cercetare a evenimentului, FIAM, copie dupa referatul de avizare emis de ITM, întocmite şi/sau avizate potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;

– pentru boli profesionale – fisa BP2, procesul verbal de cercetare, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă, respectiv direcţia de sănătate publică sau adeverinta de confirmare emisa de DSP pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior intrarii in vigoare a legii nr. 90/1996.