In atentia elevilor si studentilor beneficiari de pensie de urmas

Avand in vedere ca de la 01.07.2018 plata drepturilor de pensie se face in intervalul 01-15 ale lunii, beneficiarii pensiilor de urmas vor face dovada continuarii studiilor in anul scolar / universitar 2018-2019 , astfel:

– copiii urmasi in varsta de peste 16 ani, au obligatia sa prezinte adeverinta din care sa rezulte ca in anul scolar in curs, respectiv 2018-2019 urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii. Data scadenta de depunere a adeverintei este 21 septembrie 2018. In cazul nedepunerii adeverintei mentionate, pensia de urmas aferenta lunii octombrie 2018 se retine de la plata;

– intrucat anul universitar incepe cu 01 octombrie 2018 si, in consecinta, studentii urmasi, in varsta de pana la 26 ani, sunt in imposibilitatea prezentarii pana la data de 21 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor, intr-o prima faza, acestia au obligatia ca pana la data mentionata (21 septembrie 2018) sa depuna la sediul caselor teritoriale de pensii o declaratie pe propria raspundere in acest sens. Ulterior, dar nu mai tarziu de 19 octombrie 2018, acestia au obligatia de a prezenta adeverinta din care sa rezulte ca in anul universitar in curs, respectiv 2018-2019, urmeaza o forma de invatamant superior, organizata potrivit legii.

In cazul nedepunerii declaratiei pe propria raspundere in sensul continuarii studiilor, pana la data de 21.09.2018, pensia de urmas aferenta lunii octombrie 2018 va fi retinuta de la plata. Ulterior, in situatia neprezentarii adeverintei prin care se face dovada continuarii studiilor, pana la data de 19.10.2018, pensia de urmas aferenta lunii noiembrie 2018 va fi retinuta de la plata.