Noutăţi legislative introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2019

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

– 4.162 lei – 1 ianuarie – 14 martie 2019;

– 5.163 lei – începând cu data de 15 martie 2019.

Valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii martie 2019 este de 4.686 lei, calculată în funcţie de perioada de aplicabilitate în luna martie a.c. ale celor 2 legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018 şi 2019.

II. Cuantumul ajutorului de deces este de:

– 1 ianuarie – 14 martie 2019

• 4.162 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 2.081 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

începând cu data de 15 martie 2019

– 5.163 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

– 2.582 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

III. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2019, sunt următoarele:

25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;

4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

21,25% datorata de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 225/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% şi este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale .

III. Incepand cu 1 ianuarie 2019, nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale  aferente acestor venituri sunt:

– venit minim asigurat: 2.080 lei

– cuantum contributie: 520 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

– 1.100 lei – 1 ianuarie – 31 august 2019;

– 1.265 lei – 1 septembrie – 31 decembrie 2019.

V. Indicele de corecţie pentru anul 2019 este de 1,20.

VI. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:

– 640 lei – 1 ianuarie – 31 august 2019;

– 704 lei – 1 septembrie – 31 decembrie 2019.

VII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de:

– 880 lei – 1 ianuarie 2019 – 31 august 2019;

– 1.012 lei – 1 sepembrie 2019 – 31 decembrie 2019.